காடை கேள்வி-பதில்

1) முட்டை என தனி காடை வகை உள்ளாத? ஆண் காடை இல்லாமல் பெண் காடை முட்டையிடுமா?

Post a Comment

0 Comments